Offshore Dubai

Vi hjälper dig att starta offshore-bolag i Dubai

Offshore Dubai

STARTA OFFSHORE I DUBAI - ENKLARE ÄN DU TROR

Att starta offshore i Dubai kan först verka svårt och krångligt, särskilt om man själv inte känner till så mycket om regionen och hur dess lagar och regler ser ut. Vi kan Dubai och hjälper dig med alla steg på vägen så att du snart är igång med ditt företag.

Det främsta skälet till varför svenska entreprenörer gärna startar offshore-bolag i Dubai är givetvis skatteläget. Skatten varierar något beroende på vilken bransch ditt företag är verksamt inom, men överlag är skatten mycket låg och i många fall 0%. Generellt brukar man kalla Dubai för en tax free-zon. Kontakta oss så berättar vi om vilka regler som gäller för olika branscher och hur skattenivån skulle bli för dig.

Vi hjälper dig med det praktiska

Att starta företag kräver alltid vissa förberedelser. Dels så måste du välja plats för ditt offshore-bolag i Dubai, då det finns ett antal olika frizoner att välja på. Du måste välja den företagsform som passar din verksamhet och det kan behövas annan dokumentation som förklarar vad din verksamhet går ut på, tillstånd för att bedriva viss verksamhet med mera.

Du kommer att behöva en företagsadress, personer som sitter i styrelsen till ditt bolag och tillstånd för dessa. Om ditt bolag ska bedriva verklig verksamhet i Dubai kan du behöva hjälp med att rekrytera personal. Med våra professionella management-tjänster tar vi hand om alla dessa steg åt dig. Du förklarar helt enkelt vilken typ av verksamhet du vill starta, hur mycket kapital du vill investera i det första skedet och vi tar hand om resten. Smidigt, enkelt och effektivt.

Holdingbolag i Dubai

Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier i andra företag. Syftet med den typen av bolag är att ha kontroll över ett antal underbolag, så kallade dotterbolag, och därigenom kontrollera det kapital som flyter genom underverksamheterna.

Då den svenska skatten på kapitalvinst är relativt hög inser många fördelen med att förlängga holdingbolag i utlandet. Dubai är extra förmånligt då kapitalvinstskatten här är 0%. Även om holdingbolag främst brukar fungera som en depå för innehav av andelar i andra företag kan de också ha egen verksamhet. Du kan välja mellan att öppna en svensk filial av ditt bolag i Dubai eller helt enkelt sälja/föra över en del av aktierna till ett holdingbolag i Dubai. Vid vårt första möte går vi igenom hur din verksamhet ser ut idag, vad du planerar och hittar sedan den lösning som ger dig bäst avkastning och enklast möjliga administration.

Kontakta oss idag för att komma igång med ditt offshore-bolag i Dubai. Vi hjälper dig med alla steg på vägen till ett framgångsrikt företag i en spännande region.

 

Vi hjälper dig att starta offshore-bolag i Dubai.